SİSTEM ENTEGRASYONU VE KURULUM HİZMETLERİ

Teknolojinin hızla gelişmesi, bilgi işlem yapıları içinde birçok bileşenin bir arada çalışması zorunluluğunu da beraberinde getirmiştir. Sistem entegrasyonu, birbirinden bağımsız çalışan birden fazla sistemin, tek bir sistem olarak çalışmalarını sağlamaktır. Veri tabanı ve kritik sistemlerin aralarında gerçek zamanlı ve işlem bazlı veri iletimi sağlanarak verimlilik arttırılmakta, maliyet düşmekte ve üretken bir altyapı ortaya çıkmaktadır.